ระบบอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อมูล กรุณารอรับการแจ้งผลการขอรหัสแสดงตนฯ ภายใน 3 วันทำการ ทั้งนี้การขอรหัสไม่ได้เป็นการแจ้งขอย้ายเครือข่าย แต่เป็นการตรวจสอบสิทธิ์และคุณสมบัติของผู้ใช้บริการ หลังจากได้รับรหัส


คุณสามารถนำรหัสไปไปยื่นต่อเครือข่ายใหม่เพื่อเริ่มกระบวนการขอย้ายค่าย


หากท่านมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ 022028211 / Corporate Customer Service


{{errorMessage}}


{{errorMessage}}


ขอรหัสแสดงตนย้ายเครือข่ายสำหรับนิติบุคคล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

{{user.phone_error_message}}

กรุณากรอกข้อมูล

รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง

ส่งเอกสาร (ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1MB .jpg, .png, .pdf, .jpeg)

 • หนังสือรับรองบริษัท*(อายุไม่เกิน 90 วัน)

  {{user.file1.filename}} ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB ไม่รองรับประเภทเอกสารดังกล่าว
  ลบเอกสาร
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม*

  {{user.file2.filename}} ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB ไม่รองรับประเภทเอกสารดังกล่าว
  ลบเอกสาร
 • หนังสือมอบอำนาจ

  {{user.file3.filename}} ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB ไม่รองรับประเภทเอกสารดังกล่าว
  ลบเอกสาร
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจลงนาม

  {{user.file4.filename}} ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB ไม่รองรับประเภทเอกสารดังกล่าว
  ลบเอกสาร

เลขหมายที่ต้องการขอรหัสแสดงตน (สูงสุด 100 หมายเลข) กรอกเลขหมายเช่น 0859999999

+ -

จำนวนเบอร์ทั้งหมดที่ระบุ {{countPhone()}} หมายเลข

กลับไปข้างบน