กลับไปจ่ายบิลเบอร์ดีแทคของฉัน

บอกยอดเงินรวมที่ต้องจ่าย*

*ต้องรับรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ

จ่ายบิล

จ่ายด้วยบัตรเครดิต / เดบิต

ยอดรวมที่ต้องจ่าย {{user.amountOld | currency:""}} บาท

ไม่มียอดค้างจ่าย

หากคุณไม่มีหรือไม่ต้องการกรอกอีเมล์ คุณไม่จำเป็นต้องระบุอีเมล์ของคุณ

ชำระให้:

รอบบิล {{helper.toBeEra(invoice.StartDate)}} - {{helper.toBeEra(invoice.EndDate)}} ค่าบริการย้ายเครือข่ายเบอร์เดิม ปรับปรุงรายการค่าบริการ ค่าธรรมเนียมเช็คคืน ค้างจ่าย {{invoice.amt | currency:""}} บาท  จ่ายภายในวันที่ {{helper.toBeEra(invoice.DueDate)}}

เงื่อนไขการให้บริการ

กลับไปข้างบน